تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

آموزش هک اندروید

 

 

متن اصلی صفحه

نام آموزشزمانپیش نمایش
فصل اول
زیر فصل دوره ی آموزشی 1 00:00:10
زیر فصل دوره ی آموزشی 2 00:00:25
فصل دوم
زیر فصل دوره ی آموزشی 1 00:00:20
زیر فصل دوره ی آموزشی 2 00:00:35
سطح آموزشمدت زمان آموزشتاریخ ساخت آموزشحجم آموزش
مقدماتی 00:01:30 20200604 500 مگابایت

عبدالله مبارکی

مهندسی نرم افزار

توضیحات بیشتر
نام آموزشسطح دوره مدت زمانمعلم دوره
فیلم معرفی سایت