تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

بهترین دوره برای شروع آموزش ورد

در پایان دوره کارآموز می تواند با ورد کار های مقدماتی مثل نوشتن نامه ی اداری و غیره را انجام دهد.

مشاهده ی مطلب

20180208


فیلم معرفی سایت