تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

بهترین دوره برای شروع آموزش اکسل

در پایان دوره کارآموز می تواند با اکسل کار های مقدماتی مثل محاسباتی در حد نوشتن فاکتور و قالب بندی آن انجام دهد.

مشاهده ی مطلب

20180208


فیلم معرفی سایت