تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

آموزش حرفه ای ویرایش pdf با برنامه ی Nitro Pdf

در پایان دوره کارآموز می تواند pdf را به قسمت های مختلف تقسیم کند،می تواند چند فایل را به هم متصل نماید،انواع تبدیل pdf به سایر فرمت ها را انجام دهد،صفحاتی را اضافه یا حذف نماید.

مشاهده ی مطلب

20181108


فیلم معرفی سایت