تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

آموزش Videoconverter Wondershare

در پایان دوره کارآموز می تواند با برنامه فایل های ویدئو را به فرمت های مورد نیاز تبدیل نماید.فایل های ویدوئو را به فایل های صوتی تبدیل نماید.ویدئو را برای شبکه های اجتماعی آماده نماید.ویدئو را برش بزند.

مشاهده ی مطلب

20181108


فیلم معرفی سایت