تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

آموزش WinRar

در پایان دوره کارآموز می تواند فایل ها فشرده نماید،فایل های بزرگ را به قسمت های مختلف تقسیم کند،امکان ریکاوری به فایل های خراب اضافه نماید،فایل های فشرده که خراب شده اند را ترمیم نماید.

مشاهده ی مطلب

20181108


فیلم معرفی سایت