تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

آموزش استفاده از ابزارک های آماده با برنامه ی xwidget

این ابزارک ها در دسته های فراوانی تهیه شده اند برای مثال ابزارک نمایش ساعت است روی میز کار یا ابزارک نمایش آب و هوا.

مشاهده ی مطلب

20181108


فیلم معرفی سایت