تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

مدیریت کلیک راست ویندوز با برنامه ی Right Click Enhancer

می توان با برنامه Right Click Enhancer با توجه به نیاز گزینه ها منوی کیلیک راست را ویرایش کرد و گزینه ای که لازم بود حذف یا اضافه کنیم.

مشاهده ی مطلب

20181108


فیلم معرفی سایت