تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

خاموش کردن اتوماتیک کامپیوتر با برنامه ی Wise Auto Shutdown

با کمک این برنامه در زمان مشخص شده کامپیوترخاموش می شود.

مشاهده ی مطلب

20181108


فیلم معرفی سایت