تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

آموزش TeraCopy

در پایان دوره کارآموز می تواند با برنامه فایل ها را با سرعت بالاتری مدیریت کند هچنین با قسمت های مختلف برنامه آشنا خواهد شد

مشاهده ی مطلب

20181108


فیلم معرفی سایت