تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

اجرای ایمیج cd/dvd ها با برنامه ی Virtual Clone Drive

می توان برنامه های تحت سی دی را بدونه داشتن سی دی آنها، و تنها با داشتن ایمیج از آنها با برنامه ی Virtual Clone Drive آنها را باز و اجرا نمود.

مشاهده ی مطلب

20181108


آموزش حرفه ای رایت با برنامه ی Nero Express

رایت انواع مختلف اطلاعات مثل صدا و تصویر و ویدئو و برنامه ها

مشاهده ی مطلب

20181108


آموزش حرفه ای کپی cd/dvd های قفل دار با برنامه ی CloneCD

آموزش حرفه ای کپی cd/dvd های قفل دار با برنامه ی CloneCD

مشاهده ی مطلب

20181107


فیلم معرفی سایت