تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

آموزش ویندوز 7(icdl درجه 2)

در این آموزش بصورت کامل با مفاهیم ویندوز 7 یا دوره ی icdl درجه ی 2 اشنا می شوید.

مشاهده ی مطلب

20181111


فیلم معرفی سایت