تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

بهترین دوره برای شروع آموزش ویندوز 10

در پایان دوره کارآموز توانایی کار کردن با اینترنت و چاپگر و غیره را داشته باشد.

مشاهده ی مطلب

20180218


فیلم معرفی سایت