تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

آموزش حرفه ای Google Drive

آموزش گوگل درایو،ورود به گوگل درایو

مشاهده ی مطلب

20181107


آموزش Folder Colorizer

آموزش تغییر رنگ پوشه های ویندوز،برگشت رنگ پوشه ها به حالت طبیعی

مشاهده ی مطلب

20181107


آموزش حرفه ای کپی cd/dvd های قفل دار با برنامه ی CloneCD

آموزش حرفه ای کپی cd/dvd های قفل دار با برنامه ی CloneCD

مشاهده ی مطلب

20181107


بهترین دوره برای شروع آموزش ویندوز 10

در پایان دوره کارآموز توانایی کار کردن با اینترنت و چاپگر و غیره را داشته باشد.

مشاهده ی مطلب

20180218


بهترین دوره برای شروع آموزش ورد

در پایان دوره کارآموز می تواند با ورد کار های مقدماتی مثل نوشتن نامه ی اداری و غیره را انجام دهد.

مشاهده ی مطلب

20180208


بهترین دوره برای شروع آموزش اکسل

در پایان دوره کارآموز می تواند با اکسل کار های مقدماتی مثل محاسباتی در حد نوشتن فاکتور و قالب بندی آن انجام دهد.

مشاهده ی مطلب

20180208


فیلم معرفی سایت