بزرگترین سامانه ی یکپارچه ی آموزشی و فروشگاهی کشور

آموزش سیسکو

محصولات

آموزش CCT

آموزش CCT

2,000,000   تومان
آموزش CCNP Wireless

آموزش CCNP Wireless

2,000,000   تومان
آموزش CCNP Service Provider

آموزش CCNP Service Provider

2,000,000   تومان
آموزش CCNP Security

آموزش CCNP Security

2,000,000   تومان
آموزش CCNP Routing and Switching

آموزش CCNP Routing and Switching

2,000,000   تومان
آموزش CCNP Data Center

آموزش CCNP Data Center

2,000,000   تومان