بزرگترین سامانه ی یکپارچه ی آموزشی و فروشگاهی کشور

دوره های آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر

محصولات

آموزش XML

آموزش XML

50,000   تومان
آموزش TypeScript

آموزش TypeScript

2,000,000   تومان
آموزش R

آموزش R

2,000,000   تومان
آموزش Python

آموزش Python

2,000,000   تومان
آموزش Java

آموزش Java

2,000,000   تومان
آموزش Go

آموزش Go

2,000,000   تومان